Cung cấp bởi Blogger.

Gần đây

Sinh vật mình cá nhưng chân và mũi giống người gây sợ hãi cho nhiều cư dân ở vùng biển Caribe. Ch...