Loading...

Tên trộm ung dung bẻ khóa lấy xe Exciter. Vụ trộm xảy ra mới đây ở gần khu Đền Mẫu, Đồng Đăng, Lạng SơnNam thanh niên đến quan sát, bình tĩnh ngồi lên xe Exciter bẻ khóa và nổ máy đi như chính xe của mình. Vụ trộm xảy ra mới đây ở gần khu Đền Mẫu, Đồng Đăng, Lạng Sơn.


    Loading...

DuongTroc

Viết bình luận: