Loading...


Rất lạnh lùng và dứt khoát, và đó cũng là bài học cho cậu con trai lười học.


    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: