Nam thanh niên đến quan sát, bình tĩnh ngồi lên xe Exciter bẻ khóa và nổ máy đi như chính xe của mình. Vụ trộm xảy ra mới đây ở gần khu Đền ...

Trộm thản nhiên bẻ khóa xe Exciter

Loading...
Nam thanh niên đến quan sát, bình tĩnh ngồi lên xe Exciter bẻ khóa và nổ máy đi như chính xe của mình. Vụ trộm xảy ra mới đây ở gần khu Đền Mẫu, Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm