Loading...Chỉ có sự chân thành mới giúp con người gần lại bên nhau, động viên nhau và dính kết mối quan hệ bền lâu theo năm tháng.

    Loading...

Vô Thường Giả Tạm

Viết bình luận: