Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Lời Phật dạy: Phúc họa tại miệng, 7 khẩu nghiệp gánh CẢ ĐỜI không hết

Loading...

Khẩu nghiệp là nghiệp mà con người dễ mắc phải nhất. Có những điều tuyệt đối không nên nói kẻo mất hết phúc phần, nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự đổ vỡ, hệ lụy mà không ai ngờ tới.

Đức Phật có dạy rằng lời nói chân tâm, trăm sự tốt lành, một lần tạo khẩu nghiệp thì muôn kiếp mang nợ.

Đừng tưởng rằng nói lời không hay thì không sao, đôi khi lời nói còn có sức sát thương rất lớn, còn hơn cả vết thương do ngoại cảnh. Lời nói không hay dễ tạo thị phi, gây xích mích, tổn thương người khác.

Người xưa có dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập. Họa tùng khẩu xuất”, nghĩa là: bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà thành. Lời Phật dạy trong giao tiếp, nhất định không nên nói những điều này:

1. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.


2. Không nên đánh giá đức hạnh của người khác, bởi vì có thể có những khía cạnh họ còn cao quý hơn bạn.

3. Đánh giá gia đình: gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau, tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình.

4. Nói chuyện phô trương: cái bản thân có, người khác không hưởng nhờ, cái bản thân có, không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn.


5. Không nên dựa vào người khác, bởi vì cuộc sống nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống nhẹ nhõm.

6. Nói điều mình không biết: không biết mà nói là nói dối, không biết mà nói để người khác hiểu lầm là hại người, tạo thành hai tội một lúc.

7. Không nên vênh váo, tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế.


Mỗi người đều chỉ có một cái miệng, nói lời hay ý đẹp thì bản thân vui vẻ, con người thanh nhàn mà phẩm chất càng cao quý. Dùng lời nói hạ thấp người khác, thành vũ khí chống lại người vô tội, hãy tin rằng luôn có nhân quả. Khẩu nghiệp nặng, phúc báo mỏng, khó mà giải trừ.

Nga / chatdem.net
Chia sẻ lên Facebook


Loading...