HƠN 600 GIÁO VIÊN CỦA KRONG PAK - ĐẮK LẮK BỊ CẮT HỢP ĐỒNG 600 giáo viên hợp đồng của Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng thất nghiệp. Trong đó c...

600 giáo viên hợp đồng của Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng thất nghiệp

Loading...

HƠN 600 GIÁO VIÊN CỦA KRONG PAK - ĐẮK LẮK BỊ CẮT HỢP ĐỒNG

600 giáo viên hợp đồng của Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng thất nghiệp. Trong đó có những người đã làm hợp đồng 7 năm, 8 năm... Với mức lương chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

Hợp đồng cả chục năm còn không có biên chế, các sinh viên sư phạm giờ sẽ ra sao đây.


P/s: Thương các chị quá 😑😑😑
Video: Lê Hiền
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm