THANH NIÊN MŨ CỐI ĐỊNH "BẮT CHẸT" TIỀN GỬI XE CỦA KHÁCH NHƯNG... Đang đỗ xe để trả khách vào chùa Bái Đính, thì thanh niên "m...

Đang đỗ xe để trả khách vào chùa Bái Đính, thì thanh niên “mũ cối” lìu tìu này ra dọa nạt sẽ phạt 500K

Loading...

THANH NIÊN MŨ CỐI ĐỊNH "BẮT CHẸT" TIỀN GỬI XE CỦA KHÁCH NHƯNG...

Đang đỗ xe để trả khách vào chùa Bái Đính, thì thanh niên "mũ cối" lìu tìu này ra dọa nạt sẽ phạt 500K nếu trả khách ở đây mà không cho xe vào trong bãi gửi...!!! (lúc đầu thì em cũng đã định gửi xe trong bãi với giá 40k/xe rồi đấy) Haizzz...


Clip: Đặng Xuân Ngọ
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm