PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Đây là đâu? Tao đang là ai?


Loading...

Đây là đâu? Tao đang là ai?

Vì ham chơi hôm nay ngủ gật
Đã gật rồi thì phải khò thôi
Coi football hôm qua
Chủ Nhật Nên giờ gù gật.. chuyện của tôi


Clip: Tai Le

Loading...

Không có nhận xét nào: