Đây là đâu? Tao đang là ai? Vì ham chơi hôm nay ngủ gật Đã gật rồi thì phải khò thôi Coi football hôm qua Chủ Nhật Nên giờ gù gật.. chuyện c...

Đây là đâu? Tao đang là ai?

Loading...

Đây là đâu? Tao đang là ai?

Vì ham chơi hôm nay ngủ gật
Đã gật rồi thì phải khò thôi
Coi football hôm qua
Chủ Nhật Nên giờ gù gật.. chuyện của tôi


Clip: Tai Le
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm