2 năm nghĩa vụ tạm xa nhà Lúc đi e khóc vỡ òa ướt vai Vậy giờ e đã có thai Với thằng a nhận a trai của nàng A về thấy rất bàng hoàng Đành mừ...

Bác nào đã cảm nhận cái cảm giác này?

Loading...

2 năm nghĩa vụ tạm xa nhà
Lúc đi e khóc vỡ òa ướt vai
Vậy giờ e đã có thai
Với thằng a nhận a trai của nàng
A về thấy rất bàng hoàng
Đành mừng 3 lít nhưng tan nát lòng hiccc

Video:


Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm