Ngày mốt BIGBANG sẽ cho ra mắt ca khúc mới với sự góp giọng của cả 5 thành viên. Nhưng đó là chuyện của ngày mốt, còn ngay mai một mảnh ghép...

BIGBANG sẽ cho ra mắt ca khúc mới với sự góp giọng của cả 5 thành viên

Loading...
Ngày mốt BIGBANG sẽ cho ra mắt ca khúc mới với sự góp giọng của cả 5 thành viên. Nhưng đó là chuyện của ngày mốt, còn ngay mai một mảnh ghép khác của BIGBANG là Tae Yang sẽ chính thức lên đường nhập ngũ, tóc cũng đã cắt để sẵn sàng rồi...

Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm