PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Chú cho khôn nhất Vịnh Bắc Bộ, ngày ngày đi xin tiền mua đồ ăn


Loading...

CHÚ CHÓ KHÔN NHẤT VỊNH BẮC BỘ, NGÀY NGÀY XIN TIỀN ĐI MUA ĐỒ ĂN.
Nuôi được con cho khôn mát lòng mát dạ
Nuôi được con ham ăn như con này chỉ có tốn tiền


Video: Phở Bò

Loading...

Không có nhận xét nào: