< CHUNG CƯ THÔNG TẤN CUỐI ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC SẬP THANG MÁY> Nghe nói cứu hộ đang trên đường đến và trong thang máy có người và vẫn nói...

Chung cư thông tấn cuối đường Trần Hữu Dực sập thang máy

Loading...
< CHUNG CƯ THÔNG TẤN CUỐI ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC SẬP THANG MÁY>

Nghe nói cứu hộ đang trên đường đến và trong thang máy có người và vẫn nói chuyện được với bên ngoài. 

Cầu mong là không sao.


[Nguồn: Ngọc Ánh]
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm