Tấn công nổi dậy đi bà con ơiii Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu không biết đi đâu Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi

Colo nhê đội quân hùng hậu là có thật đấy này ...

Loading...

Tấn công nổi dậy đi bà con ơiii

Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu không biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi


[clip : Hiếu Phạm]
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm