PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Đệ tử của Tiêu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp đã xuất hiện tại Việt Nam...


Loading...

ĐỆ TỬ CỦA TIỂU LONG NỮ TRONG PHIM THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP ĐÃ XUẤT HIỆN TẠI VIETNAM...

Được biết ông chú này không phải diễn viên xiếc, cũng chưa từng tập luyện võ công. Chú ấy bảo tự nhiên một ngày thử thì làm được như vậy... (Thuglife)


Clip: Lê Hữu Quốc Cường

Loading...

Không có nhận xét nào: