Trách ai bây giờ, trách thằng bán đồ ngon . Kìa con bướm đỏ, kìa con bướm đỏ, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Tung cánh bay năm ba vòng, tung cá...

Em đang bay về xứ sở thần tiên đây...

Loading...

Trách ai bây giờ, trách thằng bán đồ ngon.

Kìa con bướm đỏ, kìa con bướm đỏ, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Tung cánh bay năm ba vòng, tung cánh bay năm ba vòng


Nguồn: Phạm Huy Hoàng
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm