Ở quê hay gọi là bướm bà. bay vào nhà là linh lắm. trên cánh nó có 1 dãy số. ai có kinh nghiệm thì nhìn ra số mà quánh số đề

Khả năng đây là bướm tây vì bướm ta nhỏ hơn nhiều

Loading...

Ở quê hay gọi là bướm bà. bay vào nhà là linh lắm. trên cánh nó có 1 dãy số. ai có kinh nghiệm thì nhìn ra số mà quánh số đề


Nguồn: Hà Giang Nail
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm