PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Không hiểu vì lí do gì, Sing my song mùa 2 dùng source khán giả cổ vũ của mùa 1 để dựng clip


Loading...

Không hiểu vì lí do gì, Sing my song mùa 2 dùng source khán giả cổ vũ của mùa 1 để dựng clip. Đừng nói với tôi là khán giả được mời đến để cổ vũ ăn mặc y chang mùa trước nhé =))))

Loading...

Không có nhận xét nào: