Mình gặp nhau được không, ôm một cái thôi rồi về...  Sẽ đến lúc ta trở về già Nhưng tới đó hãy hay, giờ ta còn trẻ chán Bắt chước d...

Mấy bác F.A xem clip xong tối cẩn thận lại ấm ức mất ngủ nhé...

Loading...

Mình gặp nhau được không, ôm một cái thôi rồi về... 

Sẽ đến lúc ta trở về già
Nhưng tới đó hãy hay, giờ ta còn trẻ chán
Bắt chước dáng cụ già không khó lắm
Đến khi già, muốn trẻ, khó làm sao


(Khối F.A ngồi im nha mài 😎)
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm