PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Nếu phải chọn giữa một trong hai việc đó là ăn shit và hiểu được con gái thì bạn chọn việc nào?


Loading...

< Góc Bí Kíp >

Nếu phải chọn giữa 1 trong 2 việc đó là ăn shit và hiểu được con gái :'( thì tôi xin chọn công việc dễ dàng nhất

Đó là ăn shit :'(
-Sun4cairang-

Loading...

Không có nhận xét nào: