PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Ngày xưa đi thi các bạn đã từng thế này ?


Loading...

Khi đi thi mà biết tin giáo viên dễ tính trông thi.

Việc học ngày nay đã khác rồi
10 thèng đi học 7 thèng ngu
2 thằng còn lại vô lớp ngủ
Còn lại thèng kia chả biết gì


Share : Why So Serious

Loading...

Không có nhận xét nào: