Khi đi thi mà biết tin giáo viên dễ tính trông thi. Việc học ngày nay đã khác rồi 10 thèng đi học 7 thèng ngu 2 thằng còn lại vô lớ...

Ngày xưa đi thi các bạn đã từng thế này ?

Loading...

Khi đi thi mà biết tin giáo viên dễ tính trông thi.

Việc học ngày nay đã khác rồi
10 thèng đi học 7 thèng ngu
2 thằng còn lại vô lớp ngủ
Còn lại thèng kia chả biết gì


Share : Why So Serious
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm