Nghe đi nghe lại không chán ạ, nhất là đối với những ai không bao giờ có cơ hội được gặp cha nữa . Nỗi lòng của cha (Chế Buồn Của Anh) Tác g...

Nghe đi nghe lại không chán ạ, nhất là đối với những ai không bao giờ có cơ hội được gặp cha nữa

Loading...

Nghe đi nghe lại không chán ạ, nhất là đối với những ai không bao giờ có cơ hội được gặp cha nữa.

Nỗi lòng của cha (Chế Buồn Của Anh)
Tác giả: Lê Văn Hồng
Trình bày: Loan Phạm
Thu âm tại GIA HUY STUDIO.


#hong #musicbox 14/3/2018
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm