Nghe tiếng pô thôi là biết anh đẹp zai rồi, nhưng khoan đã...có gì sai sai Hôm qua đứng trước cổng trường Thấy thằng xe máy lách đường rú ga...

Nghe tiếng pô thôi là biết anh đẹp zai rồi, nhưng khoan đã...có gì sai sai

Loading...

Nghe tiếng pô thôi là biết anh đẹp zai rồi, nhưng khoan đã...có gì sai sai

Hôm qua đứng trước cổng trường
Thấy thằng xe máy lách đường rú ga
Hôm nay ra bãi tha ma
Thấy thằng xe máy hôm qua đây rồi


Video : Le Hang / gr otofun
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm