NGƯỜI VỢ TRONG MƠ Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện Bật que diêm như chớp lửa đêm đông Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng Nhả khói ra như rồng ...

NGƯỜI VỢ TRONG MƠ

Loading...

NGƯỜI VỢ TRONG MƠ

Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.-Đh Công nghiệp University-
[clip : Haui Student]
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm