PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

NGƯỜI VỢ TRONG MƠ


Loading...

NGƯỜI VỢ TRONG MƠ

Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.-Đh Công nghiệp University-
[clip : Haui Student]

Loading...

Không có nhận xét nào: