HÀNH TRÌNH ĐI TRÊN ĐƯỜNG CỦA XE CỨU HOẢ ĐẾN ĐÁM CHÁY. Lỗi tại ai đay nhỉ ? Tại các lính cứu hoả đến chậm, lề mề không chịu đi nhanh? Lần nào...

Nỗi khổ của những người lính cứu hỏa là đây

Loading...

HÀNH TRÌNH ĐI TRÊN ĐƯỜNG CỦA XE CỨU HOẢ ĐẾN ĐÁM CHÁY.

Lỗi tại ai đay nhỉ ? Tại các lính cứu hoả đến chậm, lề mề không chịu đi nhanh? Lần nào cũng đến là bị chửi là cháy hết rồi mới đến, đến để làm gì nữa... Đâu ai hiểu rằng khi đi trên đường những con người tham gia giao thông không nhường đường cho xe đi làm nhiệm vụ. Rồi cứ những người lính cứu hoả chửi..?


Video : Văn Thắng
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm