HƠN CHỤC CAO THỦ HỘI ĐỒNG 2 THANH NIÊN . Mặc trên người những bộ xiêm y gu cì, đôn chề gác bàn nà, vơ sạc, đít que và cầm trên tay những đạo...

Quả thực giới giang hồ bây giờ thật hổ báo, tại hạ không thể theo kịp được

Loading...

HƠN CHỤC CAO THỦ HỘI ĐỒNG 2 THANH NIÊN.

Mặc trên người những bộ xiêm y gu cì, đôn chề gác bàn nà, vơ sạc, đít que và cầm trên tay những đạo cụ gây sát thương 10%. Những cú ra đòn để triệt hạ đối thủ của team đối địch, những phạt vụt mang tính chí mạng cao... Quả thực giới giang hồ bây giờ thật hổ báo, tại hạ không thể theo kịp được.


Video : Mio Yukito
#hong #huyetchien #phodibo
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm