SAU VA CHẠM GIAO THÔNG, MẤY BÁC TÀI LAO THẲNG VÀO BEM NHAU.. Vụ việc mới xảy ra tại cổng công ty thép Việt Ý, KCN Phố Nối A. Ông cởi ...

Sau va chạm giao thông, mấy bác xế lao vào bem nhau

Loading...

SAU VA CHẠM GIAO THÔNG, MẤY BÁC TÀI LAO THẲNG VÀO BEM NHAU..

Vụ việc mới xảy ra tại cổng công ty thép Việt Ý, KCN Phố Nối A.
Ông cởi trần ban có vẻ hung hăng đầu gấu lắm cứ lao lao vào người ta, đến khi họ bật lại thì... :3


Nguồn: Hoàng Thái Huy
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm