PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Sơn Tùng bất ngờ xuống tóc


Loading...Sơn Tùng bất ngờ xuống tóc. Lí nào MV mới lần này, Tùng sẽ hoá vai thành nhà sư? :)))
Ảnh: Cali Phạm

Loading...

Không có nhận xét nào: