PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Thanh niên trẻ khỏe không lo làm ăn lại đi cướp giật thế này


Loading...

[ BIẾN CƯỚP GIẬT ]

Vụ cướp giật ở đường thành. Hai tên kia nhảy ra cướp điện thoại của bác tầm tuổi trung niên may mắn là bị người dân tóm cho một trận.

P/s: Thanh niên trẻ khỏe không lo làm ăn lại đi cướp giật thế này :(

[Nguồn: Minh Quang]

Loading...

Không có nhận xét nào: