THANH NIÊN TRỘM XE MÁY BỊ ĐÁNH SML... Vụ việc xảy ra vào tối hôm qua tại Samsung Bắc Ninh, thanh niên trộm xe bị dần cho một trận bí tỉ, quê...

Thanh niên trộm xe bị dần cho một trận bí tỉ, quên lối về luôn!!!

Loading...

THANH NIÊN TRỘM XE MÁY BỊ ĐÁNH SML...

Vụ việc xảy ra vào tối hôm qua tại Samsung Bắc Ninh, thanh niên trộm xe bị dần cho một trận bí tỉ, quên lối về luôn!!!

Thấy bảo đoạn đầu mang cả gạch với tip ra phang cơ mà không quay kịp...haizz...trộm mồ hôi nước mắt của người ta bảo sao người ta không xót...


Nguồn: Tiến Ngọc
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm