Hôm qua, em đi chùa Hương thì gặp cảnh tượng này... Còn từ nào để diễn tả đây Ảnh: Thế Quang/ Hóng Hớt Bang

Thật sự là quá xấu hổ với cảnh tượng này...

Loading...

Hôm qua, em đi chùa Hương thì gặp cảnh tượng này...
Còn từ nào để diễn tả đây

Ảnh: Thế Quang/ Hóng Hớt Bang
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm