PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Thế này mà kêu là nam nữ bình đẳng?


Loading...

Cả hai cùng đăng vào 1 nhóm, cùng một thời điểm nhưng 20 phút sau kết quả khác nhau vãi lều.
Thế mà lúc nào cũng kêu bất bình đẳng.

Via: Đảo Mèo

Loading...

Không có nhận xét nào: