Thêm bằng chứng cho thấy Sơn Tùng sắp ra MV. Một nhân viên của đơn vị tài trợ vô tình tiết lộ hình ảnh bản kế hoạch xin tài trợ làm MV của S...

Thêm bằng chứng cho thấy Sơn Tùng sắp ra MV

Loading...

Thêm bằng chứng cho thấy Sơn Tùng sắp ra MV.

Một nhân viên của đơn vị tài trợ vô tình tiết lộ hình ảnh bản kế hoạch xin tài trợ làm MV của Sơn Tùng mà không hề biết rằng có người của Hóng hớt showbiz nằm vùng. Rất may là chúng tôi đã kịp lưu lại trước khi hình ảnh bị xoá :)))
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm