Mới đây một người đăng tải lên FaceBook lên video này! Anh ta kể khi đi con đường này anh ta rất sợ, và anh ta đã luẩn quẩn ở con đườ...

Thực sự không phải do camera hành trình ghi lại thì không dám tin đây là sự thật

Loading...

Mới đây một người đăng tải lên FaceBook lên video này!

Anh ta kể khi đi con đường này anh ta rất sợ, và anh ta đã luẩn quẩn ở con đường đèo này cho tới sáng.

Video chiết xuất từ cammera hành trình trên xe.
Theo thông tin mọi người nói thì con đường này ở Campuchia.
...
Sẽ cập nhật thông tin tiếp theo cho mọi người.


Nguồn: Lâm Đồng
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm