PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Tiếp tục chuyên mục khán giả của Sing my song mùa 2


Loading...

Tiếp tục chuyên mục khán giả của Sing my song mùa 2: Khán giả ở tiết mục Người yêu tôi không có gì để mặc được dùng lại từ khán giả ở bài Ông bà anh. Thật cảm động khi sau hơn 1 năm, nụ cười của 2 cô gái khán giả vẫn tươi nguyên như thế.

Loading...

Không có nhận xét nào: