KHINH HOÀNG TRƯỚC TRẬN MƯA ĐÁ LỊCH SỬ... Khoảng 1 giờ trước, tại nông trường Mộc Châu xuất hiện một trận mưa đá có thể coi là khủng kh...

Trận mưa đá khủng khiếp ngày 17/03/2018

Loading...

KHINH HOÀNG TRƯỚC TRẬN MƯA ĐÁ LỊCH SỬ...

Khoảng 1 giờ trước, tại nông trường Mộc Châu xuất hiện một trận mưa đá có thể coi là khủng khiếp nhất từ trước đến nay ở khu vực này...
À mà có ông nào điện căng rồi nhảy ra tắm mưa không đấy


Clip: Long Luong
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm