CHOÁNG NGỢP KHI CỤ BÀ "QUẨY" THEO NHẠC VINAHOUSE TẠI LỄ HỘI... Tưởng chừng dòng nhạc này chỉ dành cho giới trẻ nhưng đối với cụ th...

Tưởng chừng dòng nhạc VINAHOUSE chỉ dành cho giới trẻ nhưng đối với cụ thì chỉ là mới bắt đầu

Loading...

CHOÁNG NGỢP KHI CỤ BÀ "QUẨY" THEO NHẠC VINAHOUSE TẠI LỄ HỘI...

Tưởng chừng dòng nhạc này chỉ dành cho giới trẻ nhưng đối với cụ thì ở độ tuổi này của cụ - giờ mới là bắt đầu...

Clip được quay tại Đền Vạn, Cửa Rào, Tương Dương, Nghệ An.


Clip: Nhật Mạnh
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm