BỆNH VIỆN TÂM THẦN TIẾP NHẬN NGÀY CÀNG NHIỀU CA NGHIỆN FACEBOOK Một thực trạng đáng báo động. Đó là các bệnh viện tâm thần trên cả nướ...

Vào bệnh viện tâm thần chỉ vì quá đam mê Facebook

Loading...

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TIẾP NHẬN NGÀY CÀNG NHIỀU CA NGHIỆN FACEBOOK

Một thực trạng đáng báo động. Đó là các bệnh viện tâm thần trên cả nước đang tiếp nhận ngày càng nhiều những trường hợp: nghiện mạng xã hội nặng đến mức bị trầm cảm, xa lánh thế giới bên ngoài...

Tag hết những nhân tố bí ẩn ấy vào đêi....


Via: VTV8
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm