Hic hic, đêm muộn rồi mà bác nào để vợ nát rượu ngủ ngoài đường ntn cơ chứ, mau đón zùm kẻo chả may lại ấy ra đấy thì khổ.

Vợ bác nào để nát rượu ngủ ngoài đường luôn thế này?

Loading...

Hic hic, đêm muộn rồi mà bác nào để vợ nát rượu ngủ ngoài đường ntn cơ chứ, mau đón zùm kẻo chả may lại ấy ra đấy thì khổ.

Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm