PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Vụ tại nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách ai đúng - ai sai...?


Loading...

Ý KIẾN VỀ VỤ TAI NẠN GIỮA XE CỨU HỎA & XE KHÁCH TRÊN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, LÀM 1 CHIẾN SĨ TỬ VONG...

Trường hợp cứu nạn ở đây là như thế nào và xe cứu hỏa có được quyền ưu tiên như vậy hay không...?!


Loading...

Không có nhận xét nào: