Trại Mít - Đông Hưng - Lục Nam - Bắc Giang. Xe khách mang biển kiểm soát 98B-009.64 chạy tuyến Lục Ngạn - Gia Lâm.K hiểu lương tâm ngườ...

Xe khách chạy ẩu coi thường tính mạng người trên xe và người đi đường

Loading...

Trại Mít - Đông Hưng - Lục Nam - Bắc Giang.
Xe khách mang biển kiểm soát 98B-009.64 chạy tuyến Lục Ngạn - Gia Lâm.K hiểu lương tâm người lái xe để đâu nữa!


Video: Nguyễn Công
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm