HOAN HÔ TINH THẦN CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH TÀI XẾ ... Yeah... ủng hộ tinh thần anh tài xế! Không vì mấy đồng tiền thêm mà đồng ý chấp nhận chở...

Yeah... ủng hộ tinh thần anh tài xế!

Loading...

HOAN HÔ TINH THẦN CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH TÀI XẾ...

Yeah... ủng hộ tinh thần anh tài xế! Không vì mấy đồng tiền thêm mà đồng ý chấp nhận chở 5 người trong khi giới hạn là xe 4 chỗ.
Cho dù khách hàng là thượng đế đấy, nhưng cũng vừa phải thôi nhaaa...


Share: Autopro
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm