Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là để cho bạn cắt tóc . Tiếc gì tiền mà ko ra tiệm, nhiều khi ra tiệm còn khóc lên khóc xuống, đây lại...

Này thì nhờ bạn cắt tóc hộ ...

Loading...

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là để cho bạn cắt tóc.

Tiếc gì tiền mà ko ra tiệm, nhiều khi ra tiệm còn khóc lên khóc xuống, đây lại đưa cho tay ngang. Rút kinh nghiệm nha mấy em.


Video: Trần Quốc Bảo
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm