PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Cô gái được nhắc nhường ghế cho người già nhưng vẫn bơ đi như không có gì sảy ra


Loading...

GÓC Ý THỨC

Hôm nay tuyến 01 Long Biên - Yên nghĩa lúc 9:55 xuất hiện 1 bạn trẻ như này . Không hiểu ý thức bạn ấy ở đâu nữa.

Có người nhắc nhường ghế cho người lớn rồi cũng vẫn ngồi im .
Thương cụ ông ngồi cả 1/2 tuyến đường như vậy.

Theo: Share Elina

Loading...

Không có nhận xét nào: