PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Ngang qua Tây Ninh chứng kiến cảnh này tự nhiên thấy run run ...


Loading...

Ngang qua Tây Ninh chứng kiến cảnh này!!! 

P/s: Tự mình hại mình rồi rớt giá thì lại kêu than? Người việt muôn đời khổ là ở đây chỉ nhìn cái lợi trước mắt hại bao nhiêu người tiêu dùng.


Nguồn: Bít Tết La Cà

Loading...

Không có nhận xét nào: