PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Có những thói quen được bảo tồn và giữ gìn từ bé


Loading...

CÓ NHỮNG THÓI QUEN ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ GIỮ GÌN TỪ TẤM BÉ.

" Làm trai đứng ở trên đời
Là khi đứng đ** hỏng rơi vô quần
Vẻ rồng vẻ phượng kì lân
Hoa c* đệ nhất lộn cành là đây


< nguồn : Thế Hùng / ksdp >

Loading...

Không có nhận xét nào: