PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Chào tuần mới với một trận boxing đường phố


Loading...

CHÀO TUẦN MỚI VỚI MỘT TRẬN BOXING ĐƯỜNG PHỐ 

Nhằm tăng cường sức khỏe, 2 thím Vision và CRV đã rủ nhau lên đường Âu Cơ làm vài hiệp boxing để thư giãn gân cốt :v


Video: Le Cong Trieu

Loading...

Không có nhận xét nào: