PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Hết hồn với nghệ thuật make up bây giờ


Loading...

THẾ GIỚI NÀY GIỜ TOÀN GIẢ DỐI

Make up giờ có thể biến răng hô thành hết hô, môi dày thành môi mỏng nữa.

P/s: Chắc thời giờ chỉ co mình ra ngoài cứ mang cái mặc mộc trơ ra. Tô tí son môi là xong. ... Biểu sao ra ngoài nhìn ngts đẹp thếLoading...

Không có nhận xét nào: