PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Hy vọng sau lớn vẫn giữ nguyên tinh thần yêu động vật như thế


Loading...

CẬU BÉ KHÓC THÉT VÌ BÀ ĐÒI C.Ắ.T C.Ổ CON GÀ

Mỗi lần bà đụng vào con gà là ổng lại khóc la làng lên "bà đừng c.ắt thịt con gà của con..". Thấy tội gì đâu!

Hy vọng sau lớn vẫn giữ nguyên tinh thần yêu động vật như thế.


Nguồn: Hồ Tú Anh/gr KSC

Loading...

Không có nhận xét nào: