PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Lần sau thấy chuỵ là chúng mày phải dạt hết gọn ra để chuỵ đi à nhá


Loading...

CẢM THẤY KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ DIỄN TẢ

Chị chen vào húc móp xe người ta xong chị bảo: Ai biểu mày đậu gần tao làm gì, không đậu xa tao ra...botay luôn!Nguồn: Tuan Pham

Loading...

Không có nhận xét nào: